motorrenoverarna - moreSnorre maskin ab - Nordisk motorservice

Ett företag med mer än 200 års samlad erfarenhet av motorrenovering

Redan år 1919 startade AB Söderlund & Lindström i Gävle den motorverkstad, som sedan utan avbrott drivits i olika företagsbildningar, senast Nordisk Motorservice.

Snorre Maskin AB, övertog verksamheten sommaren 1988. Med kunnig och erfaren personal, som i flera fall följt företaget i över 35 år, står vi väl rustade att ge professionell service oavsett motortyp och storlek. l högklassig maskinell utrustning utför vi slipningar och borrningar med högsta precision.

En SNORRE-renoverad motor har demonterats totalt och genomgått en noggrann besiktning och uppmätning. l ett besiktningsprotokoll har mätdata och nödvändiga åtgärder noterats. Efter renovering har motorn provkörts i vår vattenbromsade provbänk i ca 10 timmar. Ett inkörningsprotokoll med uppgift om bromsad effekt, varvtal, tryck och temperatur följer motorn till kunden. Garanti lämnas på varje renoverad motor.

På gångbara fabrikat och typer av motorer tillämpas fasta priser och vi lämnar gärna prisuppgift på renovering av övriga i samband med förbesiktning.

I bästa fall, inom 5 dagar från erhållen motor, kan vi leverera till kund, renoverad och provkörd motor. Detta gör en SNORRE-renovering till ett ekonomiskt alternativ, som genom säkerhet i teknisk specifikation och därmed enkel installation ger korta maskinstillestånd.

Kontakta oss gärna för diskussion om aktuella eller kommande renoveringsbehov.

Reklamblad från 1943
Reklamblad från 1943
Prislista från 1947
Prislista från 1947